security

security

Juniper راه حل هایی با کارایی بالا ،مقیاس پذیریو یکپارچگی برای امن سازی شبکه ،application ها و دسترسی در سراسر شبکه سازمان فراهم می‌کند . راهکارها و محصولات Juniper در بردارنده یک اکوسیستم یکپارچه هستندکه شبکه ،application ها و دسترسی به داده ها به شدت کنترل و محافظت می شود و پاسخگوی نیازهای جدید کسب و کار است امن سازی دسترسی:مدیریت پالیسی unified و منظم برای برنامه های شبکه و دسترسی به داده از جمله کنترل های پالیسی برای تمام دستگاههای شیکه یک سازمان است. امن سازی application ها:محافطت پیشرفته از اسیب پذیری ها و exploitهای مربوط به application ها شامل سامانه جلوگیری از نفوذ به شرورهای وب. امن سازی شبکه ها:قابلیتهای دفاع پیرامونی با کارایی بالا و مقیاس پذیر که از شبکه فیزیکی و virtual ها محافظت می‌کند مدیریت و هوشمندی:مدیریت پالیسی یکپارچه در سراسر شبکه شامل مدیریت و انالیز log ها. فایروال های قدرتمند جونیپر سری Srx با کارایی بالا مناسب برای شبکه های کوچک تا سازمانهای بزرگ و Service Provider ها میباشند. همچنین دارای قابلیت های full utm--Ips--AppSec نیز میباشند.