زمان برگزاری دوره های آموزشی

برگزاری کارگاه های آموزشی رایگان

ردیف نام کارگاه تاریخ زمان
1 قابلیت‌های جدید SQL Server 2016 دوشنبه 21 تیر 11 ساعت
2 دمو تاثیر بهینه‌سازی ساختاری و پیکره بندی یک دیتابیس بدون تغییر دیتابیس دوشنبه 21 تیر 14ساعت
3 بررسی سیاست‌ها و فرایند محوری در توسعه و نگهداری دیتابیس‌های سازمان سه شنبه 22 تیر 11 ساعت
4 دمو High Availability یک دیتابیس با سایز و بار زیاد سه شنبه 22 تیر 14 ساعت
5 کارگاه امنیت در تجارت الکترونیک چهارشنبه23 تیر 11 ساعت
6 کارگاه استفاده از داده های کلان در صنعت بانک و بیمه چهارشنبه23 تیر 14 ساعت