فایروال ( Firewall)

فایروال ( Firewall)

شرکت سیسکو با ارائه فایروال های خود گام بزرگی در زمینه امنیت اطلاعات برداشته است. این شرکت فایروال های خود را در مدل های متنوعی ارائه کرده که شرکت شبکه امن نیز در زمینه ارائه این device ها پیشرو می‌باشد. با توجه به تهدیدات جدید و تغییر عملکرد بسیاری از حملات ، شرکت سیسکو محصولات جدید امنیتی خود را با استفاده از راه کار دفاع یکپارچه در برابر تهدیدات ارائه داده است که شامل کنترل و مقابله قبل ، در حین و بعد از حمله میباشد . فایروال های جدید شامل سری ASA 5500-X و سری ASA 5585-X میباشند که بر اساس قدرت پردازشی دسته بندی شده اند . این فایروالها امکان محافظت در برابر طیف وسیعی از تهدیدات را فراهم آورده اند .