روتر (Router)

روترهای سیسکو برای انواع شبکه های کوچک ،سازمانهای بزرگ و service provider ها طراحی شده اند و دارای کارایی ،امنیت و قابلیت اطمینان بالا می‌باشند.

محصولات

Cisco 3900 Series Router

Cisco 3900 Series Router

روتر های سری 3900 سیسکو 

  • ارائه خدمات مقیاس پذیر پیشرفته مثل Cisco TelePresence
  • ارائه بالاترین تراکم از ...

مشاهده موارد...
Cisco 2900 Series Router

Cisco 2900 Series Router

روتر های سری 2900 سیسکو

  • ارائه خدمات مقیاس پذیر پیشرفته مثل Cisco TelePresence
  • ارائه بالاترین تراکم از ...

مشاهده موارد...
Cisco 1900 Series Router

Cisco 1900 Series Router

روتر های سری 1900 سیسکو

  • استقرار WAN بسیار امن در سطح پایه 
  • ارائه خدمات مجازی سازی، و ...

مشاهده موارد...
Cisco 800 Series Router

Cisco 800 Series Router

روتر های سری 800 سیسکو

  • ایده آل برای telecommuters و دفاتر کوچک
  • با سرعت عملکرد مناسب خدمات ...

مشاهده موارد...
Cisco ASR 1000 Series Router

Cisco ASR 1000 Series Router

روتر های سری ASR 1000 سیسکو

  • عملکرد صنعت پیشرو، قابلیت های سرویس و قابلیت اطمینان
  • ایده آل ...

مشاهده موارد...