مشاوره و راه اندازی سیستمهای ذخیره سازی

شرکت شبکه گستر پایتخت متخصص طراحی و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری (Passive & Active) تمامی خدمات Active و Passive شبکه های کامپیوتری مطابق با استانداردهای روز دنیا.