مشاوره و طراحی مرکز داده

 

Data center ها جهت در بر گرفتن تجهيزات، اطلاعات و برنامه هاي كاربردي حساس در فضايي كاملاً مطمئن و داراي قابليت گسترش طراحي شده اند. آنها تحكيم و تثبيت منابع محاسباتي بسيار مهم را در محيطهاي كنترلي، تحت يك مديريت واحد فراهم مي سازند و باعث مي شود که تشكيلات اقتصادي و سازمانهاي مختلف مطابق نيازهاي تجاري و بر طبق زمان بندي هاي دقيق خود عمل كنند. بر طبق تعريف ارايه شده از جانب Renewable Energy policy, Data center ها يك سري اجزايي بسيار ضروري زير ساختي هستند كه كار پشتيباني از اينترنت و تجارت ديجيتالي و بخشهاي ارتباطات الكترونيكي را به عهده دارند و در نتيجه تمامي سرويس هاي ارايه شده در آنها بايد دقيق, مطابق برنامه وبدون كوچكترين وقفه اي بايد عمل نمايند.

به طور كلي Data center ها به عنوان مكاني جهت فراهم آوردن موارد زير تعريف مي شوند :

 • ذخيره سازي، مديريت، پردازش و تبادل اطلاعات Digital
 • فراهم آوردن سرويس هاي كاربردي يا مديريت جهت پردازش هاي اطلاعاتي

ايجاد Data center به برنامه ريزي بسيار دقيق و گسترده نياز دارد و اهداف مورد نظر از طراحي يك Data Center بايد واضح باشد تا نيل به آن اهداف امكان پذير شود. معيارهاي طراحي براي هر كدام از سرويسهاي ارايه شده در Data Center عبارتند از:

 • قابليت دسترسي بالا (High Availability)
 • توسعه پذيري (Scalability )
 • امنيت (Security)
 • قابليت مديريت (Manageability)

نحوه طراحي Data center

Data center ها در حقيقت منزلي براي اجزاي متعدد و مختلف مي باشند كه از زير ساخت بلوك هاي مختلف مانند سوييچ هاي مركزي يك شبكه campusيا روترهاي لبه اي يك شبكه گسترده خصوصي (Private WAN) پشتيباني مي كنند. 
يك Data Center مي تواند شامل تمامي يا بعضي از بلوك هاي نشان داده شده در شكل بالا (البته حداقل با يك server farm) باشد. اين server farm ها مي توانند بسته به نياز در فضاهاي فيزيكي مختلفي و يا در يك فضا طراحي شوند. به طور مثال يك كمپاني مي تواند يك data center براي تمامي منابع خود از قبيل server ها، firewall ها، روترها، سوييچ ها،..... ايجاد نمايد و و كمپاني ديگر سه farm server در فضاهاي فيزيكي متفاوت كه در آنها هيچ تجهيزاتي به اشتراك گذاشته نشده است ايجاد نمايد.

شرايط فيزيکي Data center

از آنجاييکه Data center ها فضاي محاسباتي بسيار مهم منابع مي باشند، بايد داراي تجهيزات و امكانات بسيار خاصي جهت نگهداري و ارايه سرويس هاي 7×24 داشته باشند. عوامل محيطي كه در طراحي يك Data center بايد مد نظر قرار گيرند:

 1. سيستم برق بدون وقفه و مولد برق اضطراري
 2. شرايط محيطي
  • کف کاذب
  • دما
  • رطوبت
  • سيستم تهويه قابل اطمينان
  • سيستم اطفاء حريق
 3. امنيت فيزيكي
 4. اصول استانداردهاي ساخت يافته كابل كشي

سرويسهاي Data center

Data Centerها از سرويسهاي متعددي پشتيباني مي نمايد که در مجموع كليه نيازهاي برنامه هاي كاربردي موجود در Data center توسط اين سرويسها بر آورده مي شود. طراحي Data Center سرويس هاي زير را فراهم مي آورد:

 1. سرويسهاي زير ساخت
  • سرويسهاي لايه 1 يا سرويسهاي Metro
  • سرویسهای لايه 2
  • سروییسهای لايه 3
 2. سرويس هاي هوشمند شبكه اي
 3. سرويسهاي Server Farm
 4. سوئيچينگ محتوا
 5. سرويس Caching
 6. SSL Offloading
 7. سرويس هاي ذخيره سازها (Storage)
 8. تجهيزات Network Attached Storage

لغات کلیدی مرتبط :مرکز داده ها، شبکه های کامپیوتری، دیتا سنتر، Data center,مدیریت، سوییچ، روتر،طراحی دیتا سنتر،شرایط فیزیکی دیتا سنتر، شبکه های کامپیوتری،